Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
3169
Stravovanie dôchodcov v obci Bučany
HODNOTA | 304,00 €
ÚSPORA | 1 %
3251
Kuchynské vybavenie
HODNOTA | 8760,00 €
3132
Osobný automobil kategórie SUV
HODNOTA | 24258,00 €
3218
Prístavba materskej školy v Košeci - stavebné práce
HODNOTA | 205768,32 €
3137
Oddychová zóna pri Pamätníku u Klasovitých - architektonicko-stavebné riešenie
HODNOTA | 21965,60 €
ÚSPORA | 1 %
3099
Dodávka zemného plynu
HODNOTA | 15626,41 €
ÚSPORA | 1 %
3204
Obstaranie osobného automobilu
HODNOTA | 11220,00 €
2837
Požiarna zbrojnica Štiavnička (I. etapa - hrubá stavba, ZTI, NN prípojka)
HODNOTA | 76065,30 €
2985
Dodávka elektrickej energie pre Obec Lozorno
HODNOTA | 23409,48 €