Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
6865
Stavebné úpravy tried
HODNOTA | 7305,11 €
7028
Čistiace a hygienicke prostriedky
HODNOTA | 2983,34 €
ÚSPORA | 1 %
7027
Kancelárske potreby
HODNOTA | 137,28 €
6962
Obstaranie osobného motorového vozdila pre obec Nitrianske Pravno
HODNOTA | 18600,00 €
6859
Evidencia odpadového hospodárstva vrátane smetných kontajnerov čipovaním
HODNOTA | 2424,06 €
6978
Oprava strechy na dome smútku
HODNOTA | 6327,37 €
6983
Vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - rekonštrukcia športovo-streleckého areálu Ostrý Grúň
HODNOTA | 4740,00 €
7029
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 16676,57 €
6974
Žľab a liatinový rošt
HODNOTA | 1361,34 €