Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
15531
Realizácia NN prípojky v športovom areály
HODNOTA | 3627,18 €
15107
Oprava poškodeného kanalizačného potrubia
HODNOTA | 1798,80 €
15108
Oprava nopovej izolácie
HODNOTA | 1178,40 €
14776
Tepelnotechnický posudok a skreslenie skutkového stavu budovy a inštalácií ako predprípravu k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu (obnovu ) budovy materskej školy v obci Krasňany.
HODNOTA | 2340,00 €
15064
Drevené pelety pre obec Kraľovany
HODNOTA | 300,00 €
14964
Audítorske služby
HODNOTA | 3024,00 €
14833
Materiál na vodorovné dopravné značenie
HODNOTA | 3594,00 €
14760
Renovácia parkiet - drevenej podlahy Mestský úrad Vrútky
HODNOTA | 2700,00 €
14395
Obsluha a prevádzkovanie kotolne v budove Základnej školy s materskou školou
HODNOTA | 5807,28 €
Hour s.r.o. logo