Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
14760
Renovácia parkiet - drevenej podlahy Mestský úrad Vrútky
HODNOTA | 2700,00 €
14395
Obsluha a prevádzkovanie kotolne v budove Základnej školy s materskou školou
HODNOTA | 5807,28 €
14516
Rekonštrukcia bytu č. 8 v bytovom dome č. 59
HODNOTA | 10686,62 €
14569
Spracovanie územného plánu obce Liptovský Ondrej
HODNOTA | 14300,00 €
14114
Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská -Piesok
HODNOTA | 162000,52 €
14420
Rekonštrukcia Rodinného centra
HODNOTA | 5355,78 €
14152
Dodávka zemného plynu pre Obec Slávnica
HODNOTA | 15955,26 €
14361
Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka
HODNOTA | 48696,56 €
14307
Dodávka zemného plynu pre obec Kvačany
HODNOTA | 38058,62 €
Hour s.r.o. logo