Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
6227
Rôzne potravinové výrobky
HODNOTA | 9467,58 €
6173
Nákup traktora s príslušenstvom pre Mesto Ilava
HODNOTA | 83989,20 €
6129
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
HODNOTA | 22647,78 €
ÚSPORA | 1 %
6103
Výstavba tribúny v areáli futbalového štadióna v obci Mojmírovce
HODNOTA | 18469,92 €
6187
Rôzne potravinárske výrobky
HODNOTA | 3181,91 €
6127
Spracovanie projektovej dokumentácie celkovej stavebnej obnovy objektu NKP Dom meštiansky a pivnica, Hurbanovo nám.40/49, Bojnice (Pamiatka č.10622/1)
HODNOTA | 18240,00 €
6175
Kamerový systém v obci Liptovská Porúbka II. etapa
HODNOTA | 6223,20 €
ÚSPORA | 30 %
5665
Školský nábytok pre projekt "Moderné učebne - lepšia budúcnosť žiakov"
HODNOTA | 27588,00 €
5666
IKT vybavenie pre projekt "Moderné učebne - lepšia budúcnosť žiakov"
HODNOTA | 12640,80 €