Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
9879
Radlica na sneh
HODNOTA | 2556,00 €
9970
Zákazka na dodávku učebníc
HODNOTA | 10796,36 €
9880
Výrub 3 ks stromov ( lipa malolistá) na pozemku KN C 675/1 – Dolný cintorín
HODNOTA | 2964,00 €
9829
Parkovacie automaty ako služba v centrálnej mestskej zóne Ilava
HODNOTA | 23328,00 €
9783
Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie Tatranská
HODNOTA | 9360,00 €
9965
Tlač metodických materiálov
HODNOTA | 1741,20 €
9821
Zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Sološnica v období január 2022 - december 2023
HODNOTA | 47797,85 €
9837
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - " Materská škola Hrochoť"
HODNOTA | 1560,00 €
9911
Dodávka potravín rôzneho druhu - opakovanie zákazky
HODNOTA | 25300,14 €