Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
8738
Zateplenie časti budovy, súp. č. 152 na parcele č. 233/1
HODNOTA | 6399,60 €
9082
Realizácia laminátovej podlahy v budove školskej bytovky v obci Rybník
HODNOTA | 6825,80 €
8985
ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 1 (ZaD) ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÉ KRŠTEŇANY
HODNOTA | 4980,00 €
8508
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 17800,01 €
8500
Dodávka zemného plynu
HODNOTA | 46181,33 €
8918
Oprava cesty v katastri obce Klokočov, časť Kornica - Stará cesta
HODNOTA | 27723,60 €
9020
Konvektomat a príslušenstvo do ŠJ Tesáre č.129
HODNOTA | 7470,00 €
8986
Dodávka potravín rôzneho druhu - opakovanie zákazky
HODNOTA | 19986,63 €
8925
Rekonštrukcia chodníka popri ceste II/ 574 ul. Pivovarská Ilava (od polyfunkčného domu č. s. 1963 po rod. dom č. s. 427)
HODNOTA | 79052,69 €