Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
16273
Rekonštrukcia chodníkov v obci Jatov - Projektová dokumentácia
HODNOTA | 7560,00 €
16148
Opravy povrchu a odvodnenia miestnych komunikácií.
HODNOTA | 8374,52 €
16078
Dopravné značenie v obci Prašice 2023
HODNOTA | 9144,91 €
15531
Realizácia NN prípojky v športovom areály
HODNOTA | 3627,18 €
15107
Oprava poškodeného kanalizačného potrubia
HODNOTA | 1798,80 €
15108
Oprava nopovej izolácie
HODNOTA | 1178,40 €
14776
Tepelnotechnický posudok a skreslenie skutkového stavu budovy a inštalácií ako predprípravu k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu (obnovu ) budovy materskej školy v obci Krasňany.
HODNOTA | 2340,00 €
15064
Drevené pelety pre obec Kraľovany
HODNOTA | 300,00 €
14964
Audítorske služby
HODNOTA | 3024,00 €
Hour s.r.o. logo