Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
2509
Obstaranie stanov
HODNOTA | 4166,40 €
2553
Knižničný fond
HODNOTA | 3760,66 €
2487
Rezba stromov v obci Potvorice
HODNOTA | 7200,00 €
2485
Diagnostika dolného mosta v obci Dolná Breznica
HODNOTA | 6840,00 €
2518
Sada na kompletnú opravu poškodenej cesty s 2 infražiaričmi
HODNOTA | 5634,24 €
ÚSPORA | 42 %
2536
Zadanie pre dodanie súčastí krojov pre obec Čičmany
HODNOTA | 1600,00 €
2516
Obstaranie tlačiarne pre obecný úrad Banka
HODNOTA | 360,00 €
2473
Zber a likvidácia odpadov v obci Tužina
HODNOTA | 63976,87 €
ÚSPORA | 1 %
2475
Zber a likvidácia odpadov v obci Poluvsie
HODNOTA | 32210,04 €