Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
3482
Kurzy pre projekt "Učíme sa pre život"
HODNOTA | 6768,00 €
4858
Sálové stoličky do kultúrneho domu
HODNOTA | 5676,00 €
4854
Skladacie stoly do kultúrneho domu
HODNOTA | 3186,00 €
4834
Stravovanie zamestnancov Obce Jelenec
HODNOTA | 0,01 €
4826
Osobný automobil kategórie SUV
HODNOTA | 18380,00 €
ÚSPORA | 1 %
4799
REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NÁMESTIA OBCE, OBNOVA VODNEJ NÁDRŽE "HARAJKA"
HODNOTA | 58471,58 €
ÚSPORA | 1 %
4665
Autobusová doprava pre projekt "PRIMAČÍTanie"
HODNOTA | 5772,00 €
4794
Asfaltovanie chodníka pri ZŠ
HODNOTA | 2492,40 €
4756
Materská škola Stráňavy - prístavba, stavebné úpravy
HODNOTA | 33406,43 €