Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
5178
Náplne do tlačiarní
HODNOTA | 149,64 €
5171
Odberné plynové zariadenie a ústredné kúrenie v budove na ihrisku
HODNOTA | 7685,40 €
5125
Didaktické vybavenie pre projekt "Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu"
HODNOTA | 15479,82 €
5207
Nábytok pre projekt "Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu"
HODNOTA | 2391,00 €
5239
Školiaci materiál a potreby pre projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov."
HODNOTA | 3386,80 €
4236
Školiaci materiál a potreby pre projekt "Cestou-necestou za poznaním".
HODNOTA | 1725,53 €
5166
ČOV pre základnú školu Cerová - zmena stavby pred dokončením
HODNOTA | 191821,57 €
ÚSPORA | 1 %
5211
Brány do areálu Materskej školy a na obecný cintorín - prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
HODNOTA | 6103,97 €
5130
Rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch v obci Geča
HODNOTA | 16791,78 €