Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
11766
Zber a likvidácia odpadov v obci Slopná
HODNOTA | 23860,03 €
11791
Asfaltovanie prístupovej komunikácie k Zbernému dvoru
HODNOTA | 54397,25 €
11295
Nákup osobného elektrického automobilu
HODNOTA | 24720,00 €
11768
Oprava strechy budovy ŠK Radoľa
HODNOTA | 17435,78 €
11584
Kancelárske potreby pre projekt "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza"
HODNOTA | 449,47 €
11683
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
HODNOTA | 32023,48 €
11685
Dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
HODNOTA | 12478,35 €
11686
Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
HODNOTA | 14312,22 €
11687
Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
HODNOTA | 10412,80 €
Hour s.r.o. logo