Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazky



Naposledy zrealizované zákazky
10710
„SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – odstránenie nevhodného riešenia prekrytia pôvodných uhoľných otvorov“
HODNOTA | 32578,91 €
10718
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky /hydina/- mrazené
HODNOTA | 14598,41 €
10717
Živočíšne rastlinné tuky a oleje
HODNOTA | 8368,07 €
10714
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (200301,200307) v súôade so z.č.79/2015 o odpadoch v znp
HODNOTA | 38880,00 €
10703
14630 – Krahule – Dedičné – Rekonštrukcia 475/ts/krahule_hor.koniec a Rozšírenie NNK
HODNOTA | 45042,00 €
10732
Zabezpečenie služieb školského autobusu - Zabezpečenie služieb školského autobusu
HODNOTA | 93,60 €
10617
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
HODNOTA | 31167,88 €
10590
Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
HODNOTA | 31383,10 €
10435
Sieťové vybavenie pre projekt "IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti"
HODNOTA | 15426,00 €