Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
13843
Cyklotrasa 2. etapa
HODNOTA | 55241,10 €
13673
Výstavba detského inkluzívneho ihriska - "RODINKA"
HODNOTA | 40541,00 €
13707
Kontajnery
HODNOTA | 8568,00 €
13721
Zber a likvidácia odpadov v obci Jastrabá vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
HODNOTA | 32371,25 €
13730
Zber a likvidácia odpadov v obci Kopernica vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
HODNOTA | 46194,92 €
13737
Zber a likvidácia odpadov v obci Lúčky vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
HODNOTA | 9298,09 €
13725
Mrazené ryby, mrazená zelenina a iné mrazené výrobky pre Hotelovú akadémiu, Hlinská 31, Žilina
HODNOTA | 19000,30 €
13759
Dodávka zemného plynu pre obec Horný Vadičov
HODNOTA | 125915,29 €
13717
Zber a likvidácia odpadov v obci Ihráč vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
HODNOTA | 50391,72 €
Hour s.r.o. logo