Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
3641
Zateplenie obvodového plášťa pôvodnej budovy MŠ
HODNOTA | 77184,61 €
ÚSPORA | 1 %
3702
Výmena plynových kotlov v bytovom dome č. 250
HODNOTA | 22856,00 €
3647
Určenie PHZ - Nákup exteriérových fitness prvkov
HODNOTA | 6714,00 €
3658
Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci Nitrianske Pravno
HODNOTA | 98952,00 €
3557
PC príslušenstvo /sieťové káble, softvér, disky HDD, redukcie/
HODNOTA | 4345,20 €
3634
Chodník za zdravotným strediskom - PHZ
HODNOTA | 10771,20 €
3600
Dodanie PC vybavenie, s inštaláciou, dopravou a softvérom
HODNOTA | 319,20 €
3573
Stavebné práce - hasičská zbrojnica Košeca
HODNOTA | 28171,37 €
3554
Výstavba detského ihriska v obci Bučany
HODNOTA | 13506,00 €