Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
6453
Obnova domu smútku a spevnených plôch (časť Dedina)
HODNOTA | 119148,06 €
6573
Obnova krytu miestnej komunikácie v k.ú. Fačkov
HODNOTA | 9785,41 €
ÚSPORA | 1 %
6507
Oprava najkritickejších asfaltových povrchov v Kláštore pod Znievom
HODNOTA | 23876,98 €
6513
Vybudovanie urnovej steny – jednostranné kolumbárium
HODNOTA | 10399,68 €
6489
Školská jedáleň - Potraviny - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
HODNOTA | 10765,70 €
6454
Aktualizácia koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky - 2020
HODNOTA | 7800,00 €
6326
Drevné pelety
HODNOTA | 213,60 €
5825
Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš
HODNOTA | 16064,45 €
6537
Dodávka zemného plynu
HODNOTA | 14108,56 €