Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
10409
Dodávka dávkovačov na dezinfekciu + dezinfekcia do dávkovačov
HODNOTA | 1466,40 €
10001
Nákup nového osobného motorového vozidla 4x4 pre obec Klokočov
HODNOTA | 20530,01 €
10357
Zber a likvidácia komunálneho odpadu pre obec Klieština
HODNOTA | 17224,09 €
10359
Dodávka plynu pre obec Jasenica
HODNOTA | 81252,07 €
10394
Dodávka elektrickej energie pre Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
HODNOTA | 15807,89 €
9944
Kamerový systém v obci Jatov
HODNOTA | 4770,00 €
10137
Zber a likvidácia odpadov v obci
HODNOTA | 8264,95 €
10206
Rekonštrukciu klubovne pre mažoretky
HODNOTA | 34286,34 €
10292
Dodávka zemného plynu pre Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
HODNOTA | 35938,03 €