Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
7868
Obnova 15 hrobov s náhrobkami na Národnom cintoríne v Martine
HODNOTA | 10482,00 €
8241
Nákup a dodanie návesu na traktor pre potreby obce Vysoká pri Morave
HODNOTA | 3990,00 €
8239
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
HODNOTA | 19884,00 €
8160
Dodávka stavebného materiálu
HODNOTA | 6336,93 €
7919
Oprava miestnych komunikácii v časti Podolie- Kopanice
HODNOTA | 37048,20 €
7955
Laboratórium stavebných látok pre projekt "IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti"
HODNOTA | 4528,80 €
8180
Dodanie a inštalácia konštrukcie a textílie do sály kultúrneho strediska
HODNOTA | 3916,68 €
8237
Traktorová kosačka pre ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave
HODNOTA | 4092,00 €
8143
Oprava a rekonštrukcia odvodnenia a krajníc miestnej komunikácie Košarisko
HODNOTA | 9720,00 €