Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
7584
Nákup konvektomatu s príslušenstvom do školskej jedálne
HODNOTA | 3800,00 €
ÚSPORA | 1 %
7533
Cyklochodník v obci Rumanová
HODNOTA | 5160,00 €
5111
Dodávka pečiva a pekárskych výrobkov - vrátane dopravy
HODNOTA | 2720,18 €
ÚSPORA | 1 %
7411
Didaktické vybavenie pre projekt "Odbornejšia, modernejšia a príťažlivejšia škola"
HODNOTA | 21600,00 €
7550
Dodávka respirátorov FFP2/KN95 bez výdychového ventilu
HODNOTA | 523,50 €
7548
Dodávka kancelárskeho papiera pre Obec Kozárovce
HODNOTA | 309,30 €
ÚSPORA | 1 %
7500
Výkon kontroly elektronickej požiarnej signalizácie
HODNOTA | 5880,00 €
7446
Interiérové a vchodové dvere - kuchyňa ZŠ
HODNOTA | 645,00 €
7412
Dodávka základných potravín
HODNOTA | 19507,60 €