Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
3917
Územný plán obce Vrádište - zmeny a doplnky
HODNOTA | 5680,00 €
3894
Výmena okien
HODNOTA | 14387,98 €
3863
WIFI4EU – Zriadenie WIFI pripojenia na verejných priestranstvách v obci Gbeľany
HODNOTA | 14989,32 €
3971
Určenie PHZ - Vybudovanie detského ihriska v obci Žaškov
HODNOTA | 19696,80 €
3571
Didaktické vybavenie pre projekt "Pomôžme všetkým žiakom zažiť úspech"
HODNOTA | 4798,80 €
3743
Výmena sklobetónových kociek
HODNOTA | 39773,92 €
3866
IKT vybavenie pre projekt "Pomôžme všetkým žiakom zažiť úspech"
HODNOTA | 14850,00 €
3884
Propagačný tovar
HODNOTA | 840,00 €
3662
Nákup a dodanie plynového varného kotla do kuchyne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave
HODNOTA | 2568,00 €