Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Naša ponuka

SOFTVÉR TENDERnet PROFI

Spravujte a riaďte svoje nákupy, nákupné procesy a verejné obstarávania.
Získajte kvalitný výstup a súčasne znížte náklady pri dodávaní tovarov a služieb
pomocou efektívneho a profesionálneho softvéru TENDERnet PROFI.

Čo vám TENDERnet PROFI umožní:

Nakupovať a obstarávať jednoduchšie za kratší čas

 • Zjednodušte a skráťte čas zadávania a realizácie nákupov tovarov, služieb a stavebných prác.
 • Zvýšte efektivitu a štandardizujte nákup tovarov, služieb a prác.
 • Urýchlite spracovanie a vyhodnotenie zákazky s možnosťou generovať úplné aj čiastkové objednávky do formátu PDF.
 • Využite dostupnosť softvéru z akéhokoľvek zariadenia (prístup cez webový prehliadač)

Využívať efektívne nástroje

 • Nástroje na zníženie obstarávacích cien tovarov a služieb.
 • Každý nákup môže byť ukončený realizáciou TENDERnet aukcie.
 • Automatizácia prevádzky nákupných procesov.

Komunikovať s dodávateľmi cez novú platformu

 • Vytvorte jednotnú formu pri komunikácií s dodávateľmi.
 • Získajte lepší prehľad o dodávateľských vzťahoch a výkonnosti.
 • Využite manažment vnútropodnikovej a vonkajšej komunikácie.

Všetky nákupy s prehľadom a pod kontrolou

 • Získajte detailný a prehľadný reporting nákupov, ktorý umožňuje optimálne nastavenie nákupných procesov.
 • Vytvorte katalógy nákupov, dodávateľov a nákupných položiek.
 • Zadávajte nákupné požiadavky vyplývajúce z rámcových zmlúv.

Softvér implementujeme do prostredia vášho podniku, obce alebo školy a môžete ho začať plnohodnotne využívať.

Softvér vieme upraviť podľa vašich požiadaviek.

Bezplatné zaškolenie.

Hotline pre vás v pracovných dňoch od 07:00 - 17:00

 

Služba TENDERnet MAX

Zadajte si požiadavku na nákup a naša spoločnosť zrealizuje celý nákupný proces alebo verejné obstarávanie za vás, aby ste získali:

 • Čas, ušetrený na administratívnych úkonoch
 • Profesionálne zabezpečený celý nákupný proces
 • Trhovo najnižšiu cenu pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov
 • Kvalitne pripravený návrh zmluvy s dodávateľom