Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
4405
Osobné motorové vozidlo
HODNOTA | 9130,00 €
4373
Modernizácia odborných učební základnej školy v Hornej Súči
HODNOTA | 189509,46 €
4257
Výstavba detského ihriska
HODNOTA | 6978,00 €
4583
Určenie PHZ - "Obecná posilňovňa"
HODNOTA | 3187,80 €
4492
Požiarna zbrojnica Štiavnička (II. etapa)
HODNOTA | 110777,66 €
4595
Určenie PHZ - Exkurzie pre projekt "Škola pre život"
HODNOTA | 49125,00 €
4311
Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci.
HODNOTA | 41592,49 €
ÚSPORA | 1 %
4229
IKT vybavenie pre projekt "Škola pre život"
HODNOTA | 12573,60 €
4390
Určenie PHZ - Nákup športových potrieb pre projekt "Šport nás baví"
HODNOTA | 3863,98 €