Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
5611
Dodávka čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov - opakovanie zákazky
HODNOTA | 19792,86 €
5613
Povrch detského ihriska a workout ihriska v Obci Suchá nad Parnou
HODNOTA | 8759,52 €
5559
Náplň do tlačiarní pre ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
HODNOTA | 974,92 €
5610
Realizácia automatického zavlažovacieho systému pre futbalové ihrisko TJ Družstevník Radimov
HODNOTA | 13718,40 €
5567
Chodník, Autobusové zastávky, a Parkovisko popri ceste III/1220
HODNOTA | 154309,60 €
5584
Nákup a dodanie veľkokapacitného kontajnera pre obec Vysoká pri Morave
HODNOTA | 1494,00 €
5513
Dodávka mrazených výrobkov
HODNOTA | 12350,27 €
ÚSPORA | 1 %
5367
Zber, odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a DSO
HODNOTA | 35364,00 €
5531
Automatický závlahový systém a regenerácia futbalového ihriska - obec Zbyňov
HODNOTA | 13848,17 €