Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
1833
Rekonštrukcia MK u Porubských a MK Dolná ulica
HODNOTA | 16242,46 €
1832
Rekonštrukcia miestnej komunikácie u Mockov
HODNOTA | 58697,28 €
1829
Vybevenie učební – určenie PHZ.
HODNOTA | 86852,62 €
1784
Školenie – Podpora a rozvoj Hejného metódy
HODNOTA | 2300,00 €
1835
Určenie PHZ "Multifunkčné ihrisko 33 x 18m Podhradie"
HODNOTA | 87146,48 €
ÚSPORA | 1 %
1800
Vybavenie počítačovej učebne
HODNOTA | 6530,95 €
ÚSPORA | 1 %
1754
Oprava povrchu miestnych komunikácií a parkovísk
HODNOTA | 125758,64 €
1719
Modernizácia zariadenia kultúrneho domu - obstaranie stoličiek 100 kusov
HODNOTA | 3300,00 €
1802
Oprava miestnej komunikácie v lokalite ,,K bytovému domu č.281"
HODNOTA | 13493,68 €
ÚSPORA | 1 %