Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazky



Naposledy zrealizované zákazky
2143
Rekonštrukčné úpravy učební
HODNOTA | 11734,94 €
ÚSPORA | 1 %
2241
,,Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie s názvom ,,Vyhliadková veža Trstená“ “
HODNOTA | 16860,00 €
2046
Knižný fond - určenie PHZ
HODNOTA | 15840,00 €
2206
Chladenie administratívnej budovy
HODNOTA | 64366,00 €
2233
Nerezový digestor do chemickej učebne
HODNOTA | 3018,00 €
2231
Prieskum trhu pre určenie PHZ Vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke: Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie – I. etapa
HODNOTA | 7220,00 €
2219
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 6736,84 €
2212
Prieskum trhu pre určenie PHZ Vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke: Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie – I. etapa
HODNOTA | 10710,00 €
2208
Dodávka elektrickej energie pre obec Sádočné
HODNOTA | 4132,56 €