Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
7337
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba - Mulčovač
HODNOTA | 16039,92 €
7336
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba - Štiepkovač na vlatný pohon
HODNOTA | 10078,80 €
7225
Projektová dokumentácia (aktualizácia) : Rozšírenie splaškovej kanalizácie - II.etapa
HODNOTA | 9948,00 €
7270
SPŠ informačných technológií, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy kuchyne.
HODNOTA | 31800,00 €
7304
IKT pre Základnu školu
HODNOTA | 928,80 €
7285
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 51964,69 €
ÚSPORA | 1 %
7236
Inštruktori pre autoškolu
HODNOTA | 426,00 €
7230
Ryby a produkty z rýb, mrazená zelenina
HODNOTA | 3309,64 €
ÚSPORA | 1 %
7146
Dodávka čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov
HODNOTA | 6406,82 €
ÚSPORA | 1 %