Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
5239
Školiaci materiál a potreby pre projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov."
HODNOTA | 3386,80 €
4236
Školiaci materiál a potreby pre projekt "Cestou-necestou za poznaním".
HODNOTA | 1725,53 €
5166
ČOV pre základnú školu Cerová - zmena stavby pred dokončením
HODNOTA | 191821,57 €
ÚSPORA | 1 %
5211
Brány do areálu Materskej školy a na obecný cintorín - prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
HODNOTA | 6103,97 €
5130
Rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch v obci Geča
HODNOTA | 16791,78 €
5219
Dodanie trvanlivých a mrazených výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
HODNOTA | 22437,62 €
5141
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 46504,43 €
5202
Mrazená hydina
HODNOTA | 9119,92 €
5208
Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
HODNOTA | 9274,61 €
ÚSPORA | 1 %