Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Propagované zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
11528
Multifunkčné ihrisko Ul. Štúrova, Ilava
HODNOTA | 68303,42 €
11696
Vykonávanie servisnej činnosti výťahov vo vlastníctve mesta Nováky
HODNOTA | 17517,48 €
11805
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba - Mulčovač
HODNOTA | 15594,00 €
11745
Detské ihrisko
HODNOTA | 11772,00 €
11833
Materiálno - technické vybavenie sociálneho podniku – nákup teleskopického čelného nakladača
HODNOTA | 37480,00 €
11832
Materiálno - technické vybavenie sociálneho podniku – nákup prívesnej kĺbovej pracovnej plošiny
HODNOTA | 18195,00 €
11758
Kontajnery Zberný dvor
HODNOTA | 45060,00 €
11766
Zber a likvidácia odpadov v obci Slopná
HODNOTA | 23860,03 €
11791
Asfaltovanie prístupovej komunikácie k Zbernému dvoru
HODNOTA | 54397,25 €
Hour s.r.o. logo