Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
1505
Školský nábytok
HODNOTA | 2121,40 €
1444
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Krásna Ves
HODNOTA | 1442,57 €
1531
Adobe Creative Cloud All Apps
HODNOTA | 1992,00 €
1530
PRIAME ZASTUPOVANIE MANDANTA V COLNOM KONANÍ
HODNOTA | 828,00 €
1490
Čistiace a hygienicke prostriedky
HODNOTA | 3679,80 €
1511
Určenie PHZ - "Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci"
HODNOTA | 105979,20 €
1494
Vybavenie počítačovej učebne
HODNOTA | 10380,60 €
1450
Rekonštrukcia chodníka
HODNOTA | 79948,93 €
ÚSPORA | 1 %
1475
Výmena striedačiek s prestrešením na futbalovom ihrisku v obci Liptovská Štiavnica
HODNOTA | 3391,20 €