Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Naša ponuka

SOFTVÉR TENDERnet PROFI

Spravujte a riaďte svoje nákupy, nákupné procesy a verejné obstarávania.
Získajte kvalitný výstup a súčasne znížte náklady pri dodávaní tovarov a služieb
pomocou efektívneho a profesionálneho softvéru TENDERnet PROFI.

Čo vám TENDERnet PROFI umožní:

Ilustračný obrázok - Nakupovať a obstarávať jednoduchšie za kratší čas

Nakupovať a obstarávať jednoduchšie za kratší čas

 • Zjednodušte a skráťte čas zadávania a realizácie nákupov tovarov, služieb a stavebných prác.
 • Zvýšte efektivitu a štandardizujte nákup tovarov, služieb a prác.
 • Urýchlite spracovanie a vyhodnotenie zákazky s možnosťou generovať úplné aj čiastkové objednávky do formátu PDF.
 • Využite dostupnosť softvéru z akéhokoľvek zariadenia (prístup cez webový prehliadač)
Ilustračný obrázok - Využívať efektívne nástroje

Využívať efektívne nástroje

 • Nástroje na zníženie obstarávacích cien tovarov a služieb.
 • Automatizácia prevádzky nákupných procesov.
Ilustračný obrázok - Komunikovať s dodávateľmi cez novú platformu

Komunikovať s dodávateľmi cez novú platformu

 • Vytvorte jednotnú formu pri komunikácií s dodávateľmi.
 • Získajte lepší prehľad o dodávateľských vzťahoch a výkonnosti.
 • Využite manažment vnútropodnikovej a vonkajšej komunikácie.
Ilustračný obrázok - Všetky nákupy s prehľadom a pod kontrolou

Všetky nákupy s prehľadom a pod kontrolou

 • Získajte detailný a prehľadný reporting nákupov, ktorý umožňuje optimálne nastavenie nákupných procesov.
 • Vytvorte katalógy nákupov, dodávateľov a nákupných položiek.
 • Zadávajte nákupné požiadavky vyplývajúce z rámcových zmlúv.

Softvér implementujeme do prostredia vášho podniku, obce alebo školy a môžete ho začať plnohodnotne využívať.

Softvér vieme upraviť podľa vašich požiadaviek.

Bezplatné zaškolenie.

Hotline pre vás v pracovných dňoch od 07:00 - 17:00

 

Služba TENDERnet ASISTENT

V prípade, ak potrebuje pomôcť pri realizácií zákazky, môžete využiť našu ponuku asistenčných služieb, v rámci ktorej ponúkame:

 • Výber vhodnej šablóny zadania z našej databázy (výzva na predkladanie ponúk) podľa zvoleného typu zákazky a jej nahranie priamo do vášho profilu v časti Zákazky/Aktívne zákazky.
 • Kontrolu úplnosti a formálnu správnosť vášho zadania aj s prípadným upozornením na formálne nedostatky.
 • Pomoc pri zadávaní, realizácií a vyhodnocovaní zákazky.

Cenník služby Asistent :

 • 80,- € bez DPH - 5 zákaziek
 • 150,- € bez DPH - 10 zákaziek
 • 250,- € bez DPH - 20 zákaziek
 • Prirážka pre zákazky financované z dotačných zdrojov - 20,- € bez DPH /hod.
 • Preškolenie ku systému TENDERnet – 50,- € bez DPH
 • Formálna úprava príloh – 20,- € bez DPH /hod
 • Dodatočná administratíva – 10,- € bez DPH /hod.

 

Služba TENDERnet MAX

Zadajte si požiadavku na nákup a naša spoločnosť zrealizuje celý nákupný proces alebo verejné obstarávanie za vás, aby ste získali:

 • Čas, ušetrený na administratívnych úkonoch
 • Profesionálne zabezpečený celý nákupný proces
 • Trhovo najnižšiu cenu pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov
 • Kvalitne pripravený návrh zmluvy s dodávateľom