Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Návody - 1. Registrácia

V tomto návode Vám vysvetlíme ako jednoducho sa zaregistrujete do systému TENDERnet - ako nákupca resp. ako dodávateľ.

Prevedieme Vás cez tieto kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo „Registrovať sa“
 2. Vyplňte požadované údaje Vašej spoločnosti („spoločnosť“)
 3. Vyplňte požadované údaje Vašej spoločnosti („adresa sídla“)
 4. Vyplňte požadované údaje Vašej spoločnosti („kontaktná osoba“)
 5. Zvoľte jednu z možností registrácie
 6. Zaškrtnite políčko, že súhlasíte s obchodnými podmienkami a kliknite na „odoslať“
 7. Môžete sa prihlásiť do systému pomocou údajov kontaktnej osoby (email + heslo)

 

1. Kliknite na tlačidlo „Registrovať sa“

 • Vo Vašom prehliadači prejdite na stránku www.tendernet.sk.

 

2. Vyplňte požadované údaje Vašej spoločnosti („spoločnosť“)

 • Vyplňte názov spoločnosti, IČO a DIČ
 • Zvoľte či je Vaša spoločnosť platcom DPH resp. neplatcom DPH (ako platca DPH predkladáte v systéme cenové ponuky ako ceny bez DPH, v prípade neplatcu DPH predkladáte cenové ponuky ako ceny konečné)
 • V prípade, že je Vaša spoločnosť platcom DPH, vyplňte aj IČDPH

 

3. Vyplňte požadované údaje Vašej spoločnosti („adresa sídla“)

 • Vyplňte adresu sídla Vašej spoločnosti

 

4. Vyplňte požadované údaje Vašej spoločnosti („kontaktná osoba“)

 • Vyplňte meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • Vyplňte emailovú adresu (pod ňou sa budete prihlasovať do systému a na túto adresu Vám budú chodiť notifikačné emaily pri zákazkách, o ktoré máte záujem)
 • Vyplňte heslo, pod ktorým sa budete prihlasovať do systému
 • Vyplňte tel. kontakt, na ktorom Vás môže nákupca kontaktovať

 

5. Zvoľte jednu z možností registrácie

 • Zvoľte si jednu z možností registrácie:
  • Nákupca aj dodávateľ (môže vytvárať zákazky, realizovať nákupy a zároveň aj predkladať cenové ponuky na iné zákazky v systéme)
  • Nákupca (môže vytvárať zákazky a realizovať nákupy)
  • Dodávateľ (môže sa zúčastňovať zákaziek, predkladať cenové ponuky)

 • Ak ste si v predchádzajúcej voľbe zvolili nákupcu resp. nákupcu aj dodávateľa, zaškrtnite aj možnosť „mám záujem o zriadenie vlastného nákupného domu“ – aby Vám mohla byť sprístupnená možnosť zverejňovania nákupov v systéme.
 • V prípade nezaškrtnutia políčka, bude systém plne funkčný (môže slúžiť na testovanie resp. zoznámenie sa s ním), jediná nefunkčná možnosť bude zverejňovanie zákaziek.

 

6. Zaškrtnite políčko, že súhlasíte s obchodnými podmienkami a kliknite na „odoslať“

 • Po kliknutí na tlačidlo „odoslať“ Vám príde do pár minút na email, ktorý ste uviedli v registrácii, notifikačná správa o registrácii v systéme TENDERnet. Týmto je registrácia ukončená, následne sa môžete prihlásiť.

 

7. Môžete sa prihlásiť do systému pomocou údajov kontaktnej osoby (email + heslo)

 • Pre prihlásenie do systému vložte email a heslo, ktoré ste použili pri registrácii. V prípade zabudnutia hesla si môžete nechať vygenerovať nové heslo (obnova hesla prebehne cez Váš email, ktorý ste uviedli pri registrácii).