Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.14076

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre obec Žabokreky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Energie, PHM
Podoblasť Elektrická energia
Zverejnená: 6.12.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
  Odkaz na webovú stránku verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota: 124119,96 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Žabokreky
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00317047
Adresa Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
Kontaktná osoba Ing. Zuzana Valocká, +421 *** ******