Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.6700

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: SERVIS building, s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 51629828 / 2120726784 / SK2120726784
Sídlo: Robotnícka 7029/1A, 03601 Martin, SK
Výsledná cena: 12031,98 € s DPH