Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.3557

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom PC príslušenstvo /sieťové káble, softvér, disky HDD, redukcie/ vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: SK-technik s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 36408972 / 2020100225 / SK2020100225
Sídlo: Legionárska 5, 01001 Žilina, SK
Výsledná cena: 4345,20 € s DPH