Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.3421

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Pozáručný servis počítačov a notebookov v SNK vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Technik Servis HB s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 36382116 / 2020108937 / SK2020108937
Sídlo: Veľké Rovné 115, 01362 Veľké Rovné, SK
Výsledná cena: 9271,68 € s DPH