Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.3399

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Vypracovanie PD a vybudovanie kanalizačnej prípojky v obci Diviaky, pre kaštieľ v správe Slovenskej národnej knižnice vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: MAJTECH-STAV s.r.o
IČO / DIČ / IČ-DPH: 50244019 / 2120239550 / SK2120239550
Sídlo: Priehradka 20, 03601 Martin, SK
Výsledná cena: 5908,26 € s DPH