Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.14300

Späť na zákazku

 

Obec Veľké Leváre v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Výroba a montáž kovového oplotenia - Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: RADOKOV, s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 52045293 / 2120870466 / SK2120870466
Sídlo: Pivovar 220, 90061 Gajary, SK
Výsledná cena: 11059,20 € s DPH