Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.4548

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi (2020-2023)
Číslo zákazky: 4548
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   Igor Janáč- HAS centrum (ID uchádzača: 32953852)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza
  Ponuka:   19152,00 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 2. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   28747,20 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   41472,00 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   43084,80 € s DPH