Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.4829

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Komplexné reštaurátorské práce, zastabilizovanie statiky a oprava poškodeného pomníka Jozefa Kohúta na Národnom cintoríne v Martine
Číslo zákazky: 4829
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

  1. Poradové číslo ponuky:   1
    Obchodné meno:   Mgr. art. Matej Kapusta (ID uchádzača: 88888887)
    Sídlo alebo miesto podnikania:   J. Horvátha 902/34, 96701 Kremnica
    Ponuka:   7600,00 € (DPH sa neuplatňuje)