Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.4106

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Dechtice
Dechtice 488
91953 Dechtice
IČO: 00312363

 

Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice
Číslo zákazky: 4106
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   6
  Obchodné meno:   CAMPOS SK s.r.o. (ID uchádzača: 46801227)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Koniarovce 207, 95613 Koniarovce
  Ponuka:   13151,78 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   8
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   14996,98 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   15023,76 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   5
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   15198,36 € s DPH
   
 5. Poradové číslo ponuky:   7
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   15981,29 € s DPH
   
 6. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   17652,22 € s DPH
   
 7. Poradové číslo ponuky:   9
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   17778,00 € s DPH
   
 8. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   17880,00 € s DPH
   
 9. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   19178,18 € s DPH