Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5219

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Dodanie trvanlivých a mrazených výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Číslo zákazky: 5219
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. (ID uchádzača: 31428819)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   3, 92101 Piešťany
  Ponuka:   22437,62 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   22492,78 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   28192,60 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   28414,56 € s DPH