Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5127

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Číslo zákazky: 5127
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

  1. Poradové číslo ponuky:   1
    Obchodné meno:   Arpád Bognár Mäso údeniny (ID uchádzača: 14149109)
    Sídlo alebo miesto podnikania:   Eliášovce 284, 93038 Nový Život
    Ponuka:   26478,95 € s DPH