Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5197

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Číslo zákazky: 5197
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

  1. Poradové číslo ponuky:   1
    Obchodné meno:   CBA Market, s.r.o. (ID uchádzača: 36835021)
    Sídlo alebo miesto podnikania:   Cesta osloboditeľov 8, 97701 Brezno
    Ponuka:   9782,45 € s DPH