Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5194

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Číslo zákazky: 5194
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   CBA Market, s.r.o. (ID uchádzača: 36835021)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Cesta osloboditeľov 8, 97701 Brezno
  Ponuka:   8003,90 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   13442,17 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   14138,73 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   17567,68 € s DPH