Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5745

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Klokočov
Klokočov č. 962
02322 Klokočov
IČO: 00314048

 

Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa
Číslo zákazky: 5745
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   Ján Furdan (ID uchádzača: 52263223)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Klokočov 77, 02322 Klokočov
  Ponuka:   12060,68 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   17999,48 € s DPH