Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5685

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Dodávka a výmena prevzdušňovacieho systému v aktivačnej nádrži a selektoroch na ČOV Limbach
Číslo zákazky: 5685
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   Ivan Bordáč (ID uchádzača: 35085665)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Bratislavská 6, 90021 Svätý Jur
  Ponuka:   16440,00 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   29310,00 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   32220,00 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   34883,52 € s DPH