Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.6700

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek
Číslo zákazky: 6700
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   SERVIS building, s.r.o. (ID uchádzača: 51629828)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Robotnícka 7029/1A, 03601 Martin
  Ponuka:   12031,98 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   13005,60 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   13544,94 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   13680,00 € s DPH