Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.3421

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Pozáručný servis počítačov a notebookov v SNK
Číslo zákazky: 3421
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   Technik Servis HB s.r.o. (ID uchádzača: 36382116)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Veľké Rovné 115, 01362 Veľké Rovné
  Ponuka:   9271,68 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   9291,20 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   10032,00 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   10039,20 € s DPH