Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.3205

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
S. Nováka 1763/2
02680 Dolný Kubín
IČO: 36145262

 

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova
Číslo zákazky: 3205
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   Kalorim (ID uchádzača: 50625781)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Nesluša č.d. 759, 02341 Nesluša
  Ponuka:   18278,20 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   18381,06 € s DPH