Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.3903

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Oprava objektu kotolne v Brodzanoch
Číslo zákazky: 3903
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   Solaris Corp s.r.o. (ID uchádzača: 51722470)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Lichnerova 41A, 90301 Senec
  Ponuka:   9847,35 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   14543,68 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   147600,00 € s DPH