Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.11990

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Presun futbalových kabín v športovom areáli obce Limbach
Číslo zákazky: 11990
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

  1. Poradové číslo ponuky:   1
    Obchodné meno:   BATEA-STAV, s.r.o. (ID uchádzača: 35739312)
    Sídlo alebo miesto podnikania:   Viničnianska cesta 1, 90201 Pezinok
    Ponuka:   15970,09 € s DPH