Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.1370

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Osádka
Osádka 47
02601 Osádka
IČO: 00314773

 

Názov zákazky: Dajme deťom priestor na hru
Číslo zákazky: 1370
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   Športové stavby s.r.o. (ID uchádzača: 36847500)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Nové Prúdy 8, 91101 Trenčín
  Ponuka:   8940,00 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   9540,00 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   9900,00 € s DPH