Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.14300

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Veľké Leváre
Štefánikova 747
90873 Veľké Leváre
IČO: 00310115

 

Názov zákazky: Výroba a montáž kovového oplotenia - Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre
Číslo zákazky: 14300
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   RADOKOV, s.r.o. (ID uchádzača: 52045293)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Pivovar 220, 90061 Gajary
  Ponuka:   11059,20 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   12762,00 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   5
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   15055,80 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   16128,24 € s DPH
   
 5. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   17901,82 € (DPH sa neuplatňuje)