Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.1708

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
S. Nováka 1763/2
02680 Dolný Kubín
IČO: 36145262

 

Názov zákazky: Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT
Číslo zákazky: 1708
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   GreMi KLIMA s.r.o. (ID uchádzača: 36424676)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Kragujevská 9, 01001 Žilina
  Ponuka:   42334,27 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   46852,30 € s DPH