Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.2337

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Žabokreky
Žabokreky 145
03840 Žabokreky
IČO: 00317047

 

Názov zákazky: Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice Žabokreky
Číslo zákazky: 2337
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   Stavbyt Martin s.r.o. (ID uchádzača: 50401858)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   , 03840 Žabokreky
  Ponuka:   8335,20 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   8865,60 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   9600,00 € (DPH sa neuplatňuje)