Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.2510

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Papradno
Papradno 315
01813 Papradno
IČO: 00317594

 

Názov zákazky: Stavebný dozor pre realizáciu projektu Rekonštrukcia kotolne Viacúčelovej budovy Papradno kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Číslo zákazky: 2510
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   mch dozoring s.r.o. (ID uchádzača: 50662279)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   O.Meszároša 740/10,, 01303 Varín
  Ponuka:   1200,00 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 2. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   2400,00 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   2500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 4. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   2700,00 € (DPH sa neuplatňuje)