Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.2561

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Dechtice
Dechtice 488
91953 Dechtice
IČO: 00312363

 

Názov zákazky: Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice
Číslo zákazky: 2561
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   VATMEX s.r.o. (ID uchádzača: 31661157)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Jelšová 1, 08005 Prešov
  Ponuka:   28733,76 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   32547,48 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 3. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   35073,58 € s DPH