Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.2854

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS
Číslo zákazky: 2854
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   SIEMENS s.r.o (ID uchádzača: 31349307)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
  Ponuka:   13866,60 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   16642,80 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   19908,00 € s DPH