Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.8857

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Oprava výtlkov v obci Limbach
Číslo zákazky: 8857
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   Silkot s.r.o (ID uchádzača: 53056493)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   pekarska 14, 91701 Trnava
  Ponuka:   5115,60 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   4
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   5846,40 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   5
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   6065,64 € s DPH
   
 4. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   6428,60 € s DPH
   
 5. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   6902,00 € (DPH sa neuplatňuje)
   
 6. Poradové číslo ponuky:   6
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   8595,43 € s DPH