Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4499

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Komplexné reštaurátorské práce, zastabilizovanie statiky a oprava poškodeného pomníka Jozefa Kohúta na Národnom cintoríne v Martine
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Reštaurátorské služby
Zverejnená: 12.12.2019
Predpokladaná hodnota: 10917,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: najneskôr do 15.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 5.2.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******