Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4541

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Poskytovanie výkonov pracovnej zdravotnej služby
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné
Podoblasť Iné
Zverejnená: 19.12.2019
Predpokladaná hodnota: 27644,36 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 48 mesiacov od účinnosti zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 8.1.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******