Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4580

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 7.1.2020   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 132881,11 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 30.6. 2020
Lehota na predkladanie ponúk: 17.1.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Papradno
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00317594
Adresa Papradno 315, 01813 Papradno, SK
Kontaktná osoba Ing. Roman Španihel, +421 *** ******