Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4072

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Servis a údržba rezacieho plotra a náhradné diely
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Opravy a údržba
Zverejnená: 23.10.2019
Predpokladaná hodnota: 10356,50 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 11/2019-10/2023
Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2019
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******