Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5277

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: "Zabezpečenie stavebných prác pre multifunkčné a detské ihrisko“
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 26.3.2020   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 25000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: najneskôr do 10.5.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 31.3.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Marianka
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304930
Adresa Školská 32, 90033 Marianka, SK
Kontaktná osoba Zuzana Iváková, +421 *** ******