Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.6761

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Prekladateľské služby
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Preklady a tlmočenie
Zverejnená: 7.10.2020
Predpokladaná hodnota: 5395,38 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: november 2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******