Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.3833

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Oprava objektu kotolne v Brodzanoch
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 30.9.2019
Predpokladaná hodnota: 12311,01 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 15.11.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 7.10.2019
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******