Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.3103

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 21.6.2019   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 15320,39 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia najneskôr do 30.09.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 4.7.2019
 
Zadávateľ
Firma Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36145262
Adresa S. Nováka 1763/2, 02680 Dolný Kubín, SK
Kontaktná osoba Peter Huba, +421 *** ******