Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.11599

Späť na zákazku

 

Obec Limbach v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Stavebný dozor – Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: TSM-1 sro
IČO / DIČ / IČ-DPH: 47382066 / SK2023843558 / SK2023843558
Sídlo: 70, 70, 02072 Mojtín, SK
Výsledná cena: 45180,00 € s DPH