Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.9098

Späť na zákazku

 

Obec Dolná Mariková v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Dodávka peliet pre obec - Dolná Mariková vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: BIOPEL, a. s.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 46823492 / 2023596542 / SK2023596542
Sídlo: 847, 02334 Kysucký Lieskovec, SK
Výsledná cena: 40031,64 € s DPH