Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.4551

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
03601 MARTIN
IČO: 36138517

 

Názov zákazky: Zabezpečenie strážnej služby
Číslo zákazky: 4551
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   SECURO spol. s r.o. (ID uchádzača: 47357878)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava
  Ponuka:   50,32 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   58,80 € s DPH