Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.5211

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Žabokreky
Žabokreky 145
03840 Žabokreky
IČO: 00317047

 

Názov zákazky: Brány do areálu Materskej školy a na obecný cintorín - prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Číslo zákazky: 5211
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   DASKAL SRO (ID uchádzača: 44725078)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   MINSKA 11, 03608 MARTIN
  Ponuka:   6103,97 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   7472,00 € (DPH sa neuplatňuje)