Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.11687

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Číslo zákazky: 11687
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   TERNO real estate s.r.o. (ID uchádzača: 50020188)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   Bratská 3, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Ponuka:   10412,80 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   10672,75 € s DPH