Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.11599

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Limbach
SNP 55 900 91 Limbach
90091 Limbach
IČO: 00304891

 

Názov zákazky: Stavebný dozor – Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu
Číslo zákazky: 11599
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   TSM-1 sro (ID uchádzača: 47382066)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   70, 70, 02072 Mojtín
  Ponuka:   45180,00 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   3
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   45420,00 € s DPH
   
 3. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   45480,00 € s DPH