Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Protokol o výslednom poradí uchádzačov k zákazke č.9098

Späť na zákazku

 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150
01802 Dolná Mariková
IČO: 00317152

 

Názov zákazky: Dodávka peliet pre obec - Dolná Mariková
Číslo zákazky: 9098
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

 1. Poradové číslo ponuky:   2
  Obchodné meno:   BIOPEL, a. s. (ID uchádzača: 46823492)
  Sídlo alebo miesto podnikania:   847, 02334 Kysucký Lieskovec
  Ponuka:   40031,64 € s DPH
   
 2. Poradové číslo ponuky:   1
  Obchodné meno:   **************
  Sídlo alebo miesto podnikania:   *****************
  Ponuka:   40209,00 € s DPH